http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\
Darbo teisės akademija /

Teisės aktų pakeitimai

2013 – 06 – 18
Valstybės žinios, 2013-07-09, Nr. 73-3653, įsigalioja 2013-08-20 4 straipsnis įsigalioja 2013-07-09
 
2013 – 03 – 14
Valstybės žinios, 2013-03-23, Nr. 30-1456, įsigalioja 2013-03-23
 
2012 – 11 – 06
Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6859, įsigalioja 2012-12-01.
 
2012 – 06 – 29
Valstybės žinios, 2012-07-14, Nr. 83-4342, įsigalioja 2012-09-01.
 
2012 – 06 – 30
Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4720, įsigalioja 2012-08-01.
 
2012 – 06 – 28
Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4143, įsigalioja 2012-08-01. 
 
2012 – 06 – 26
Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4138, įsigalioja 2013-01-01.
 
2012 – 06 – 05
 
2012 – 06 – 05
Valstybės žinios, 2012-06-21, Nr. 69-3526, įsigalioja 2012-07-01. 
 
2012 – 04 – 12
Valstybės žinios, 2012-04-24, Nr. 48-2331, įsigalioja 2012-04-24.
 
2011 – 12 – 01
Valstybės žinios, 2011-12-01, Nr. 146-6848, įsigalioja 2011-12-01.
 
2011 – 09 – 01
Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 86-4167, įsigalioja 2011-09-01.
 
2011 – 07 – 01
Valstybės žinios, 2011-06-14, Nr. 72-3470, įsigalioja 2011-07-01.
 
2011 – 05 – 03
Valstybės žinios, 2011-05-03, Nr. 52-2507, įsigalioja 2011-05-03 (Pastaba: šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.).
 
2011 – 04 – 28
Valstybės žinios, 2011-04-28, Nr. 49-2370, įsigalioja 2011-04-28.
 
2011 - 03 - 01
Įsigaliojo 2011-03-01, Valstybės žinios: 2010-12-18 Nr.148-7568
 
2011 – 01 – 01
Valstybės žinios, 2010-12-28, Nr. 153-7788, įsigalioja 2011-01-01.
 
2010 – 08 – 01
Valstybės žinios, 2010-07-10, Nr. 81-4221, įsigalioja 2010-08-01.
 
2010 - 07 - 30
 
2010 - 07 - 10
Valstybės žinios, 2010-07-10, Nr. 81-4221, įsigalioja 2010-08-01 Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis galioja iki 2012 m. liepos 31 d. Šio įstatymo 18 straipsnis įsigalioja 2010 m. liepos 10 d., 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.
 
2010 – 07 – 01
Valstybės žinios, 2010, Nr. 71-3553, įsigalioja 2010-07-01.
 
2010 - 01 - 05
Valstybės žinios, 2010-01-05, Nr. 1-4, įsigalioja 2010-01-05
 
2010 - 01 - 01
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 "Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo. Valstybės žinios, 2009-12-31, Nr. 157-7129 , įsigalioja 2010-01-01.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo". Valstybės žinios, 2009-12-31, Nr. 157-7127, įsigalioja 2010-01-01.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo". Valstybės Žinios, 2009-12-31, Nr. 157-7126 , įsigalioja 2010-01-01.
 
2009 - 12 - 31
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2010 metais patvirtinimo". Valstybės žinios, 2009-12-30, Nr. 156-7052 , įsigalioja 2009-12-31
 
2009 -12 - 20
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl poilsio dienų perkėlimo 2010 metais". Valstybės žinios, 2009-12-19, Nr. 150-6728, įsigalioja 2009-12-20.  
 
2009 - 12 - 12
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas.
Valstybės žinios, 2009-12-12, Nr. 147-6548, įsigalioja 2009-12-12.
 
2009 - 11 - 21
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo". Valstybės žinios, 2009-11-21, Nr.138-6083, įsigalioja 2009-11-22. 
 
2009 - 11 - 03
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo nr. v-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo". Valstybės žinios, 2009-11-03, Nr. 131-5715, Įsigalioja 2009-11-04. 
 
2009 - 10 - 22
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo". Valstybės žinios, 2009-10-22, Nr. 126-5429, Įsigalioja 2009-10-23
 
2009 - 10 - 06
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Į s a k y m a s "Dėl Pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo". 
 
2009 - 09 - 29
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 "Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo.
 
2009 - 09 - 11
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo nr. 587 ,,Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". Valstybės žinios, 2009-09-11, Nr. 109-4622, Įsigalioja 2009-09-15.
 
2009 - 08 - 18
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo". Valstybės žinios, 2009-08-18, Nr. 98-4134. Įsigalioja 2009-08-19. 
 
2009 - 08 - 04 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios, 2009-08-04, Nr. 93-3993. Įsigalioja nuo 2009-08-04 iki 2010-12-31 1. Šis įstatymas, išskyrus 1 ir 2 straipsnius, ir kolektyvinių sutarčių nuostatos, sulygtos pagal šį įstatymą, galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d. 2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. galioja iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusios šio įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniuose išdėstytų Darbo kodekso 129 straipsnio 4 ir 5 dalių, 130 straipsnio 1 ir 3 dalių, 141 straipsnio 1 dalies, 152 straipsnio 1 dalies, 188 straipsnio 1 dalies, 203 straipsnio, 206 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 256 straipsnio 1 dalies redakcijos. 
 
2009 - 07 - 31 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios, 2009-07-31, Nr. 91-3925. Įsigalioja nuo 2009-08-01.
 
2009 - 07 - 23 
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 179 straipsnio ir priedo papildymo įstatymas.  Valstybės žinios, 2009-07-23, Nr. 87- 3664. Įsigalioja nuo 2009-07-23.
 
2009 - 06 - 04
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl teisės aktų skelbimo koncepcijos patvirtinimo". Valstybės žinios, 2009-06-04, Nr. 66-2616. Įsigalioja nuo 2009-06-05.
 
2009 - 05 - 30
 
2009 - 05 - 27
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. Balandžio 29 d. Nutarimo nr. 411 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. Rugsėjo 30 d. Nutarimo nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo". Valstybės žinios, 2009-05-30, Nr. 64-2568. Įsigalioja nuo 2009-05-31.
 
2009 - 05 - 26
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 "Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo" pakeitimo". Valstybės žinios, 2009-05-26, Nr. 61-2435. Įsigalioja nuo 2009-05-27.