http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\
Darbo teisės akademija / Paslaugos /

Darbo teisės auditas

Darbo teisės auditas - nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar Kliento įmonės darbo teisės dokumentacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka nuolat besikeičiančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat identifikuojamos darbdaviui rizikingos sritys, siekiant išvengti ginčų su darbuotojais.


Atliekant auditą sistemiškai ir nuosekliai peržiūrimi Kliento įmonės darbo teisės sritį reglamentuojantys dokumentai. Teikiamos konsultacijos siekiant patobulinti esamą dokumentaciją.