http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\

Pakeista darbo sutarties pavyzdinė forma

2011-11-23
 
2011 m. spalio 5 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 1159 pakeitė darbo sutarties pavyzdinę formą, patvirtintą LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 „Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“.
 
Šiuo nutarimu pakeistas darbo sutarties pavyzdinės formos 2 punktas. Jame darbo sutarčių rūšį nurodantis terminas „laikinoji" pakeistas į „trumpalaikė", taip pat atsirado nauja sutarties rūšis - „laikinojo darbo" sutartis. Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią laikinasis darbuotojas įsipareigoja laikinojo darbo sutartyje numatytas darbo funkcijas atlikti laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto darbo naudotojo naudai, laikydamasis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir vykdyti kitus Darbo kodekse, šiame įstatyme, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje ir laikinojo darbo sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
 
Pakeitimai yra redakcinio pobūdžio, priimti siekiant suderinti teisės aktuose naudojamus terminus su 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliosiančiu Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymu.