http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\
Advokatas Tomas Bagdanskis
Tomas Bagdanskis  – darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų. Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. 
 
Įtakingi tarptautiniai teisės žinynai „Best Lawyers“ ir „Chambers Europe“ advokatą Tomą Bagdanskį nuo 2010 m. kasmet įtraukia į geriausių darbo teisės advokatų sąrašą Lietuvoje, o 2014 ir 2016 m. Tomas Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.
 
Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. 
 
Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
 
2001 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, jam suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 2001 m. Tomas Bagdanskis pradėjo doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete ir 2006 metais apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose. Apgintos disertacijos pagrindu Tomui Bagdanskiui suteiktas teisės mokslų daktaro mokslinis laipsnis. Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis dalyvauja akademinėje veikloje, publikuoja mokslinius straipsnius. Tomas Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“. Nuo 2005 m. iki 2014 m. Tomas Bagdanskis Mykolo Romerio universitete skaitė darbo teisės paskaitas bei vedė darbo teisės seminarus, o nuo 2014 m. eina docento pareigas Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei dėsto verslo teisę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
 
Tarptautinių teisės žinynų įvertinimai
 
Best Lawyers Bagdanskis
 
Advokato karjeros istorija
Advokatų profesinė bendrija iLAW
advokatas, vadovaujantis partneris nuo 2011 m.
Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm
advokatas, partneris 2009-2011 m.
Advokatų profesinė bendrija SMA (dabar MAQS Law firm)
advokatas, partneris 2004-2009 m.
Advokatų kontora Bagdanskis & partners
advokatas, vadovaujantis partneris 2002-2004 m.
 
Narystė 
Lietuvos advokatūra
Advokatas nuo 2002 m. 
Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (anksčiau Laikino įdarbinimo įmonių asociacija)
Prezidentas nuo 2009 m.
Lietuvos arbitražo teismas
Arbitras nuo 2013 m.
Vilniaus universitetas
Docentas (Darbo teisė) nuo 2014 m.
Mykolo Romerio universitetas
Docentas (Darbo teisė) nuo 2005-2014 m.
 
Išsilavinimas
Vilnius universiteto Teisės fakultetas
Teisės magistro laipsnis 
Mykolo Romerio universitetas
Soc. mokslų (Teisės) daktaro laipsnis 
ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas
Verslo administravimo magistro laipsnis
BI Norwegian business school
Verslo administravimo magistro laipsnis
 
Kalbos
Lietuvių, anglų, rusų.